ต้นเกร็ดพญานาคราช

ข้อมูลผลงาน

  4,230      461
 
Creative Commons License
ต้นเกร็ดพญานาคราช is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Thailand License.
หัวเรื่อง :  ต้นเกร็ดพญานาคราช
คำอธิบาย :  เชื่อกันว่าเป็นต้นไม้มงคลเสริมดวง เสริมบารมี และ ยังเชื่อกันว่าเป็นต้นไม้กันงู เมื่อต้นพญานาคราชเลี้ยงไปได้ระยะหนึ่งก็จะเลื้อย\\\\\\\\nลงสู่ด้านล่างแต่จะชูยอดขึ้นมาคล้ายพญานาค ลำต้นก็ยังคล้ายเกล็ดงู ถือเป็นไม้แปลกน่าปลูกไว้สะสมไว้ชมในบ้าน
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :   ครู / อาจารย์, นักเรียน / นักศึกษา, ทั่วไป, ผู้ปกครอง
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน :  จิรพรรณ พุฒซ้อน
ผู้สร้างสรรค์ร่วม/ผู้แต่งร่วม/เจ้าของผลงานร่วม :   สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยบูรพา, นันทวัน แฟงเมือง
คำสำคัญ :   ไม้มงคล
URL  :   -
จำแนกตามระดับชั้น :   ประถมศึกษาปีที่ 1 (ป. 1), ประถมศึกษาปีที่ 2 (ป. 2), ประถมศึกษาปีที่ 3 (ป. 3), ประถมศึกษาปีที่ 4 (ป. 4), ประถมศึกษาปีที่ 5 (ป. 5), ประถมศึกษาปีที่ 6 (ป. 6), มัธยมศึกษาปีที่ 1 (ม. 1), มัธยมศึกษาปีที่ 2 (ม. 2), มัธยมศึกษาปีที่ 3 (ม. 3), มัธยมศึกษาปีที่ 4 (ม. 4), มัธยมศึกษาปีที่ 5 (ม. 5), มัธยมศึกษาปีที่ 6 (ม. 6), ปริญญาตรี , ปริญญาโท, ปริญญาเอก, ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) , ประกาศนียบัตรครูเทคนิคชั้นสูง (ปทส.) , ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.), การศึกษาตามอัธยาศัย
จำแนกตามสาขาวิชาของสื่อ :   วิทยาศาสตร์, การงานอาชีพและเทคโนโลยี
จำแนกตามลักษณะของสื่อ :   รูปภาพ

 ไฟล์ดิจิทัล

- ดาวน์โหลด 1 (220.96 KB)
 

  ทรัพยากรที่เกี่ยวข้อง