สถิติการใช้งาน

จำนวนดาวน์โหลดจำแนกตามประเภท
จำนวนดาวน์โหลดจำแนกตามกลุ่มสาระ
จำนวนดาวน์โหลดจำแนกตามระดับชั้น
รายการทรัพยากรที่ถูกดาวน์โหลดมากที่สุด
ประจำเดือน
ลำดับ ชื่อเรื่อง ดาวน์โหลด
1 ข้าวตอก ขนมคุณยายตลาดเก่าอ่างศิลา 7
2 โจ๊กปริศนา 5
3 ท้องฟ้ายามเย็น 4
4 บริเวณทางขึ้น-ลง : ศาลเจ้าพ่อขุนด่าน ขุนหาญพิทักษ์ไพรวัน 3
5 รางบดยา 3
6 กุ้งทะเล 3
7 วัดปากน้ำโจ้โล้ 2
8 บ่อหินสูง 2
9 ต้นเท้ายายม่อม 2
10 ดอกกาหลง 2
จำนวนผู้เข้าชม / ดาวน์โหลด จำแนกตามปี
ประจำปี
เดือน จำนวนผู้เข้าชม ดาวน์โหลด
มกราคม 19,741 1,650
กุมภาพันธ์ 17,954 4,691
มีนาคม 18,560 3,429
เมษายน 14,912 2,116
พฤษภาคม 16,191 5,223
มิถุนายน 757 103