จิรพรรณ พุฒซ้อน

ผลงานที่ได้รับความนิยมสูงสุด
  4,231       461

-  File 1
หัวเรื่อง :  ต้นเกร็ดพญานาคราช
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :   ครู / อาจารย์, นักเรียน / นักศึกษา, ทั่วไป, ผู้ปกครอง
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน :  จิรพรรณ พุฒซ้อน
เจ้าของผลงานร่วม :   สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยบูรพา, นันทวัน แฟงเมือง
คำสำคัญ :   ไม้มงคล
คำอธิบาย :  เชื่อกันว่าเป็นต้นไม้มงคลเสริมดวง เสริมบารมี และ ยังเชื่อกันว่าเป็นต้นไม้กันงู เมื่อต้นพญานาคราชเลี้ยงไปได้ระยะหนึ่งก็จะเลื้อย\\\\\\\
ลงสู่ด้านล่างแต่จะชูยอดขึ้นมาคล้ายพญานาค ลำต้นก็ยังคล้ายเกล็ดงู ถือเป็นไม้แปลกน่าปลูกไว้สะสมไว้ชมในบ้าน
จำแนกตามระดับชั้น :   ปฐมวัย, ประถมศึกษาปีที่ 1 (ป. 1), ประถมศึกษาปีที่ 2 (ป. 2), ประถมศึกษาปีที่ 3 (ป. 3), ประถมศึกษาปีที่ 4 (ป. 4), ประถมศึกษาปีที่ 5 (ป. 5), ประถมศึกษาปีที่ 6 (ป. 6), มัธยมศึกษาปีที่ 1 (ม. 1), มัธยมศึกษาปีที่ 2 (ม. 2), มัธยมศึกษาปีที่ 3 (ม. 3), มัธยมศึกษาปีที่ 4 (ม. 4), มัธยมศึกษาปีที่ 5 (ม. 5), มัธยมศึกษาปีที่ 6 (ม. 6), ปริญญาตรี , ปริญญาโท, ปริญญาเอก, ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) , ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.), ประกาศนียบัตรครูเทคนิคชั้นสูง (ปทส.) , การศึกษาตามอัธยาศัย
จำแนกตามสาขาวิชาของสื่อ :   วิทยาศาสตร์, การงานอาชีพและเทคโนโลยี
จำแนกตามลักษณะของสื่อ :   รูปภาพ
ผลงานที่ได้รับความนิยมสูงสุด 5 อันดับ
ต้นเกร็ดพญานาคราช 4,231
ต้นรวยล้นฟ้า 793
ดอกดาวเรือง 632
ต้นรวยล้นฟ้า 601
ดอกข่า 580

ผลงาน 5 อันดับล่าสุด
ฤาษีผสม เรนโบว์ มาสเตอร์ เบลนด์ 4 กันยายน 2565
พริกขี้หนู 15 ธันวาคม 2564
พริกขี้หนู 15 ธันวาคม 2564
มรกตหยก 15 ธันวาคม 2564
ฤาษีผสม เรนโบว์ มาสเตอร์ เบลนด์ 15 ธันวาคม 2564
จำนวนไฟล์จำแนกตามประเภท
จำนวนข้อมูลจำแนกตามระดับชั้น
จำนวนข้อมูลจำแนกตามประเภทบุคคล