ต้นสาริกาลิ้นทองใบด่าง

ข้อมูลผลงาน

  5,336      1,312
 
Creative Commons License
ต้นสาริกาลิ้นทองใบด่าง is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Thailand License.
หัวเรื่อง :  ต้นสาริกาลิ้นทองใบด่าง
คำอธิบาย :  ต้นสาริกาลิ้นทองใบด่าง ชื่อวิทยาศาสตร์: Ficus deltoidea Jack f. variegata ชื่ออื่น: ไทรใบโพธิ์หัวกลับ Mistletoe fig Mistletoe rubber plant วงศ์: MORACEAE ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ : ลำต้น ไม้ยืนต้น กึ่งผลัดใบ ลำต้นทรงกระบอก เปลือกสีเทาอมน้ำตาล ทุกส่วนมียางสีขาว ใบ ใบเดี่ยว เรียงเวียนสลับ รูปช้อน ปลายมน โคนสอบ ขอบเรียบ ใบหนาคล้ายแผ่นหนัง แผ่นใบสีเขียวเข้ม มีรอยด่างสีขาวอมเหลืองแผ่ตลอดทั้งขอบใบ และกระจายตามเส้นใบบางส่วน ข้อมูลทั่วไป : พัฒนาพันธุ์มาจากชนิดเดิมที่มีถิ่นกำเนิดอยู่ทางตอนใต้ของประเทศไทย การปลูกเลี้ยงและการใช้ประโยชน์ : การปลูกเลี้ยงดินทั่วไป ต้องการน้ำปานกลาง แสงแดดจัด การขยายพันธุ์ : ปักชำ ตอนกิ่ง
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :   ครู / อาจารย์, นักเรียน / นักศึกษา, ทั่วไป, ผู้ปกครอง
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน :  ปริชญา มุทธากิจ
ผู้สร้างสรรค์ร่วม/ผู้แต่งร่วม/เจ้าของผลงานร่วม :   สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยบูรพา
คำสำคัญ :   ไม้มงคล, ต้นสาริกาลิ้นทองใบด่าง, ไม้ประดับ
URL  :   -
จำแนกตามระดับชั้น :   ประถมศึกษาปีที่ 1 (ป. 1), ประถมศึกษาปีที่ 2 (ป. 2), ประถมศึกษาปีที่ 3 (ป. 3), ประถมศึกษาปีที่ 4 (ป. 4), ประถมศึกษาปีที่ 5 (ป. 5), ประถมศึกษาปีที่ 6 (ป. 6), มัธยมศึกษาปีที่ 1 (ม. 1), มัธยมศึกษาปีที่ 2 (ม. 2), มัธยมศึกษาปีที่ 3 (ม. 3), มัธยมศึกษาปีที่ 4 (ม. 4), มัธยมศึกษาปีที่ 5 (ม. 5), มัธยมศึกษาปีที่ 6 (ม. 6), ปริญญาตรี , ปริญญาโท, ปริญญาเอก, ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) , ประกาศนียบัตรครูเทคนิคชั้นสูง (ปทส.) , ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.), การศึกษาตามอัธยาศัย
จำแนกตามสาขาวิชาของสื่อ :   วิทยาศาสตร์, การงานอาชีพและเทคโนโลยี
จำแนกตามลักษณะของสื่อ :   รูปภาพ

 ไฟล์ดิจิทัล

- ดาวน์โหลด 1 (189.67 KB)
 

  ทรัพยากรที่เกี่ยวข้อง