ปริชญา มุทธากิจ

ผลงานที่ได้รับความนิยมสูงสุด
  10,090       866

-  File 1
หัวเรื่อง :  ดอกดาวกระจาย
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :   ครู / อาจารย์, นักเรียน / นักศึกษา, ทั่วไป, ผู้ปกครอง
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน :  ปริชญา มุทธากิจ
เจ้าของผลงานร่วม :   สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยบูรพา
คำสำคัญ :   ดอกไม้, ดอกไม้สีเหลือง, ดอกดาวกระจาย, ไม้ดอกไม้ประดับ
คำอธิบาย :  ดาวกระจาย (Mexican Aster) จัดเป็นไม้ดอกไม้ประดับที่นิยมปลูกลงแปลง เนื่องจาก ดอกมีขนาดใหญ่ ดอกมีจำนวนมาก และหลากหลายสี เมื่อบานจะแลดูสวยงามเป็นทุ่งดาวกระจาย อีกทั้ง อายุดอกที่บานนาน และบานเป็นชุดต่อเนื่อง วงศ์ : Compositae (วงศ์เดียวกับดาวเรือง) ชื่อวิทยาศาสตร์ : Cosmos bipinnatus Cav. (Cosmos มาจากภาษากรีกคำว่า Komos แปลว่า สวยงาม ชื่อสามัญ : Mexican Aster ชื่อสามัญอื่น : Mexican Aster ชื่อท้องถิ่น : ดาวกระจาย, ดาวเรืองพม่า, หญ้าแหลมนกไส้ มีถิ่นกำเนิด และการแพร่กระจาย
ดาวกระจาย มีถิ่นกำเนิดในประเทศเขตร้อน และกึ่งเขตร้อนของอเมริกา เม็กซิโก และเวสต์อินดีส ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ ลำต้น : ดาวกระจาย มีลำต้นเป็นทรงพุ่มเตี้ย และโปร่ง ลำต้นมีลักษณะตั้งตรง แตกกิ่งก้านตั้งแต่ระกับล่างของลำต้น สูงประมาณ 30-50 เซนติเมตร ใบ : ใบเป็นใบเดี่ยว ใบเรียงตรงข้ามกันเป็นคู่ๆ แผ่นใบ และขอบใบเรียบ มีสีเขียวเข้ม แผ่นใบเว้าแว่งคล้ายนิ้วมือ 5-7 แฉก แต่ละแฉกมีรูปหอก ดอก : ดาวกระจาย เป็นดอกสมบูรณ์เพศ ออกดอกบริเวณปลายกิ่ง มีก้านดอกยาว ขนาดดอกประมาณ 5-15 เซนติเมตร กลีบดอกมีหลายสีตามสายพันธุ์ อาทิ สีเหลือง สีแดงอมม่วง สีชมพู และขาว เป็นต้น กลีบดอกอาจมีชั้นเดียวหรือเรียงซ้อนเป็นชั้น แผ่นกลีบดอกบาง และเรียบ ปลายกลีบหยักเป็นฟันเลื่อย ตรงกลางดอกเป็นเกสรตัวผู้ 5 อัน และเกสรตัวเมีย 1 อัน ด้านล่างเป็นรังไข่ ทั้งนี้ ดาวกระจายจะเริ่มออกดอกประมาณ 50-55 วัน หลังเมล็ดงอก โดยดอกจะบานเร็วในฤดูฝน และแล้ง ส่วนฤดูหนาวดอกจะบานช้ากว่า และให้ดอกได้ประมาณ 3-4 รุ่น หลังจากนั้น ต้นจะแก่ และเหี่ยวแห้งตาย เมล็ด : เมล็ดดาวกระจายมีลักษณะรียาว หัว และท้ายเรียวแหลม เปลือกหุ้มเมล็ดแข็ง สีน้ำตาลอมดำ สรรพคุณดาวกระจาย : ดอกนำมาบดหรือขยี้ก่อนใช้ทารักษาพิษแมลงกัดต่อย, ดอกนำมาบดทารักษาบาดแผล, ดอกใช้ต้มดื่ม แก้อาการท้องเสีย
จำแนกตามระดับชั้น :   ประถมศึกษาปีที่ 1 (ป. 1), ประถมศึกษาปีที่ 2 (ป. 2), ประถมศึกษาปีที่ 3 (ป. 3), ประถมศึกษาปีที่ 4 (ป. 4), ประถมศึกษาปีที่ 5 (ป. 5), ประถมศึกษาปีที่ 6 (ป. 6), มัธยมศึกษาปีที่ 1 (ม. 1), มัธยมศึกษาปีที่ 2 (ม. 2), มัธยมศึกษาปีที่ 3 (ม. 3), มัธยมศึกษาปีที่ 4 (ม. 4), มัธยมศึกษาปีที่ 5 (ม. 5), มัธยมศึกษาปีที่ 6 (ม. 6), ปริญญาตรี , ปริญญาโท, ปริญญาเอก, ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) , ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.), ประกาศนียบัตรครูเทคนิคชั้นสูง (ปทส.) , การศึกษาตามอัธยาศัย
จำแนกตามสาขาวิชาของสื่อ :   การงานอาชีพและเทคโนโลยี, วิทยาศาสตร์
จำแนกตามลักษณะของสื่อ :   รูปภาพ
ผลงานที่ได้รับความนิยมสูงสุด 5 อันดับ
ดอกดาวกระจาย 10,090
ต้นสาริกาลิ้นทองใบด่าง 5,337
เล็บครุฑด่าง 5,194
ดอกชบาขาว 3,671
ใบของต้นสาริกาลิ้นทองใบด่าง 2,687

ผลงาน 5 อันดับล่าสุด
พริกขี้หนู 15 ธันวาคม 2564
พริกขี้หนู 15 ธันวาคม 2564
ลิ้นมังกร 15 ธันวาคม 2564
โป๊ยเซียนจักรพรรดิ์ 15 ธันวาคม 2564
โป๊ยเซียนจักรพรรดิ์ 15 ธันวาคม 2564
จำนวนไฟล์จำแนกตามประเภท
จำนวนข้อมูลจำแนกตามระดับชั้น
จำนวนข้อมูลจำแนกตามประเภทบุคคล