การลวกเส้นหมี่ซั่ว

ข้อมูลผลงาน

  469      170
 
Creative Commons License
ประเพณีบุญกองข้าว is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Thailand License.
หัวเรื่อง :  การลวกเส้นหมี่ซั่ว
คำอธิบาย :  อาหารหลักในการประกอบพิธี โดยต้อง ลวกเส้นในน้ำร้อนแค่ 2-3 นาทีพอสลดอย่าลวกนานเกินไป เอาแค่ล้างแป้ง พอเกือบสุก กระเทียมเหลือง หอมดีแล้ว ค่อยใส่เส้นลงไปผัด คลุกให้เข้ากับน้ำมันพอเส้นคลุกกับน้ำมันดี ให้เติมน้ำซุปลงไปใช้ไฟอ่อนๆแล้วผัดต่อผัดจนน้ำแห้ง ให้เติมน้ำรอบ 2 ผัดจนแห้งดีแล้วก็ใส่ใบกุ่ยช่าย คลุกเคล้าเข้ากันดีก็ ปิดไฟตักใส่หม้อ นำไปไหว้ประกอบพิธีได้เลย
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :   ครู / อาจารย์, นักเรียน / นักศึกษา, ทั่วไป, ผู้ปกครอง
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน :  สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยบูรพา
ผู้สร้างสรรค์ร่วม/ผู้แต่งร่วม/เจ้าของผลงานร่วม :  
คำสำคัญ :   บุญกองข้าว, ประเพณี, อาหารมงคล, พิธีเซ่นไหว้
URL  :   -
จำแนกตามระดับชั้น :   ประถมศึกษาปีที่ 1 (ป. 1), ประถมศึกษาปีที่ 2 (ป. 2), ประถมศึกษาปีที่ 3 (ป. 3), ประถมศึกษาปีที่ 4 (ป. 4), ประถมศึกษาปีที่ 5 (ป. 5), ประถมศึกษาปีที่ 6 (ป. 6), มัธยมศึกษาปีที่ 1 (ม. 1), มัธยมศึกษาปีที่ 2 (ม. 2), มัธยมศึกษาปีที่ 3 (ม. 3), มัธยมศึกษาปีที่ 4 (ม. 4), มัธยมศึกษาปีที่ 5 (ม. 5), มัธยมศึกษาปีที่ 6 (ม. 6), ปริญญาตรี , ปริญญาโท, ปริญญาเอก, ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) , ประกาศนียบัตรครูเทคนิคชั้นสูง (ปทส.) , ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.), การศึกษาตามอัธยาศัย
จำแนกตามสาขาวิชาของสื่อ :   การงานอาชีพและเทคโนโลยี, สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
จำแนกตามลักษณะของสื่อ :   รูปภาพ

 ไฟล์ดิจิทัล

- ดาวน์โหลด 1 (66.57 KB)
 

  ทรัพยากรที่เกี่ยวข้อง