ภาคภูมิ มาตรทอง

ผลงานที่ได้รับความนิยมสูงสุด
  975       251

-  File 1
หัวเรื่อง :  วัดบางเป้ง : พระอุโบสถ (หลังเก่า)
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :   ครู / อาจารย์, นักเรียน / นักศึกษา, ทั่วไป, ผู้ปกครอง
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน :  ภาคภูมิ มาตรทอง
เจ้าของผลงานร่วม :   สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยบูรพา, คณะทำงานข้อมูลท้องถิ่น ข่ายงานห้องสมุดมหาวิทยาลัยส่วนภูมิภาค
คำสำคัญ :   วัดบางเป้ง, โบราณสถาน, ศาสนสถาน, สถาปัตยกรรม, โบสถ์, วัด, ไทย, ชลบุรี
คำอธิบาย :  หลักฐานทางโบราณคดีที่สำคัญของวัดบางเป้ง คือ พระอุโบสถ (หลังเก่า) ลักษณะทางสถาปัตยกรรมเป็นอาคารอิฐถือปูน ผังรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า หลังคาเครื่องไม้มุงกระเบื้องดินเผา ลดชั้น 2 ชั้น ด้านสกัดหน้า-หลังชักปีกนกยื่นออกมาบรรจบกับตับหลังคาด้านข้างคลุมโดยรอบอาคาร มีเสาซีเมนต์ตั้งรับชายคาเป็นระยะ ระหว่างเสาด้านล่างมีพนักลูกกรงก่ออิฐถือปูน เครื่องลำยองเป็นกรอบจั่วอย่างไทยช่อฟ้า ใบระกาหางหงส์ไม้ หน้าบันเป็นแบบชนิดไม่มีหน้าบันชั้นลด ตกแต่งด้วยลวดลายปูนปั้นประดับเครื่องถ้วยจีน และชุดลายครามจากต่างประเทศ ระหว่างเสาพาไลทำพนักระเบียงก่ออิฐกรุด้วยกระเบื้องปรุสีแบบจีน มีทางเข้าด้านข้างเหนือ-ใต้ ด้านละ 2 ช่อง พระอุโบสถก่ออิฐถือปูนมีฐานปัทม์รองรับ ที่มุมยกเก็จขึ้นเป็นที่ประดิษฐานใบเสมาหินแกรนิต ด้านหน้ามีประตูเข้า-ออก 2 ช่อง ผนังด้านข้างมีหน้าต่างด้านละ 4 ช่อง บานประตูหน้าต่างไม้ทาสีแดง ซุ้มประตูและหน้าต่างทรงกรอบซุ้มมีปูนปั้นที่เป็นลวดลายประดับดอกและใบอย่าวเทศตกแต่งด้วยเครื่องถ้วยลายคราม
จำแนกตามระดับชั้น :   ปฐมวัย, ประถมศึกษาปีที่ 1 (ป. 1), ประถมศึกษาปีที่ 2 (ป. 2), ประถมศึกษาปีที่ 3 (ป. 3), ประถมศึกษาปีที่ 4 (ป. 4), ประถมศึกษาปีที่ 5 (ป. 5), ประถมศึกษาปีที่ 6 (ป. 6), มัธยมศึกษาปีที่ 1 (ม. 1), มัธยมศึกษาปีที่ 2 (ม. 2), มัธยมศึกษาปีที่ 3 (ม. 3), มัธยมศึกษาปีที่ 4 (ม. 4), มัธยมศึกษาปีที่ 5 (ม. 5), มัธยมศึกษาปีที่ 6 (ม. 6), ปริญญาตรี , ปริญญาโท, ปริญญาเอก, ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) , ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.), ประกาศนียบัตรครูเทคนิคชั้นสูง (ปทส.) , การศึกษาตามอัธยาศัย
จำแนกตามสาขาวิชาของสื่อ :   สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม, ศิลปะ
จำแนกตามลักษณะของสื่อ :   รูปภาพ
จำนวนไฟล์จำแนกตามประเภท
จำนวนข้อมูลจำแนกตามระดับชั้น
จำนวนข้อมูลจำแนกตามประเภทบุคคล