เพลงแฮปปีเบิร์ดเดย์ทูยู (ร้องประสานเสียง)

ข้อมูลผลงาน

  36      17
 
Creative Commons License
เพลงแฮปปีเบิร์ดเดย์ทูยู (ร้องประสานเสียง) is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Thailand License.
หัวเรื่อง :  เพลงแฮปปีเบิร์ดเดย์ทูยู (ร้องประสานเสียง)
คำอธิบาย :  เพลงแฮปปีเบิร์ดเดย์ทูยู ร้องประสานเสียงโดยเด็ก ๆ และพี่เลี้ยง เพื่ออวยพรวันเกิดแด่ผู้เลี้ยงอาหารกลางวัน ณ มูลนิธิบ้านจริงใจ ต.หนองปลาไหล อ.บางละมุง จ.ชลบุรี
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :   ครู / อาจารย์, นักเรียน / นักศึกษา, ทั่วไป, ผู้ปกครอง
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน :  กุญช์พิสิฏฐ์ นาคสุวรรณ
ผู้สร้างสรรค์ร่วม/ผู้แต่งร่วม/เจ้าของผลงานร่วม :   สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยบูรพา, มูลนิธิบ้านจริงใจ
คำสำคัญ :   เพลงแฮปปีเบิร์ดเดย์ทูยู, ร้องประสานเสียง
URL  :   -
จำแนกตามระดับชั้น :   ประถมศึกษาปีที่ 1 (ป. 1), ประถมศึกษาปีที่ 2 (ป. 2), ประถมศึกษาปีที่ 3 (ป. 3), ประถมศึกษาปีที่ 4 (ป. 4), ประถมศึกษาปีที่ 5 (ป. 5), ประถมศึกษาปีที่ 6 (ป. 6), มัธยมศึกษาปีที่ 1 (ม. 1), มัธยมศึกษาปีที่ 2 (ม. 2), มัธยมศึกษาปีที่ 3 (ม. 3), มัธยมศึกษาปีที่ 4 (ม. 4), มัธยมศึกษาปีที่ 5 (ม. 5), มัธยมศึกษาปีที่ 6 (ม. 6), ปริญญาตรี , ปริญญาโท, ปริญญาเอก, ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) , ประกาศนียบัตรครูเทคนิคชั้นสูง (ปทส.) , ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.), การศึกษาตามอัธยาศัย
จำแนกตามสาขาวิชาของสื่อ :   การงานอาชีพและเทคโนโลยี, ศิลปะ, ภาษาต่างประเทศ
จำแนกตามลักษณะของสื่อ :   คลิปเสียง

 ไฟล์ดิจิทัล

- ดาวน์โหลด 1 (552.23 KB)
 

  ทรัพยากรที่เกี่ยวข้อง

ไม่มีเรื่องที่เกี่ยวข้อง